FORMULIEREN

Hieronder kunt u enkele handige formulieren vinden met betrekking tot het aanleveren of ophalen van materialen en toestemmingsverklaringen.

FORM 05: Formulier terugkerende invriesbuisjes/returning cryo vials

FORM 08: Formulier aanlevering bulkdozen/check-in bulkboxes

FORM 16: Toestemmingsverklaring beheer accounts BIS/informed consent to control accounts BIS

FORM 17: Toestemmingsverklaring ophalen materiaal/informed consent for collecting material

Voor het aanvragen van externe studielabels altijd onderstaand formulier invullen en meesturen met de aanvraag.