Centrale BioBank Maastricht UMC+

Centrale Biobank Maastricht UMC+

In de Centrale BioBank Maastricht UMC+ (verder BioBank) vindt opslag plaats van grote verzamelingen biologisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek in de biomedische onderzoeksdisciplines.
Hiervoor heeft de BioBank de beschikking over koelkasten, vriezers, ultralow vriezers en vloeibare stikstof vaten waardoor opslag in een brede temperatuurrange mogelijk gemaakt wordt.

De BioBank is een initiatief van de Universiteit Maastricht en het azM. Er bestaat een nauwe samenwerking met MAASTRO clinic (het Radiotherapeutisch Instituut van Limburg) en sinds 2007 met het Parelsnoer Instituut.
Sinds 1 januari 2005 is de BioBank een Centrale Onderzoeks Voorziening (COV). Deze centrale infrastructuur kan worden ingezet ten behoeve van de onderzoekers en betekent een ontlasting voor hen omdat een aantal standaard procedures uitgevoerd kunnen worden door de BioBank medewerkers. De gegevensopslag van de Biobank is volledig geautomatiseerd in het web based BioBank Informatie Systeem wat in 2012 volledig is vernieuwd.
Om de veiligheid van de verzamelingen te waarborgen zijn noodprocedures opgesteld en wordt gebruik gemaakt van 2 bewakingssystemen, te weten het GebouwBeheersSysteem (G.B.S.) en het Temperatuur Registratie Systeem Xiltrix (I.K.S.).

Voor meer informatie over de BioBank en andere biobanken kun je op de volgende links klikken:
Health Ri Limburg
biobanken.nl

Sinds december 2009 is de BioBank ISO 9001 gecertificeerd.