DIENSTVERLENING

Verwerking, opslag en meer

De Centrale BioBank Maastricht UMC+ (verder BioBank) verzorgt de verwerking en langdurige opslag van biomaterialen voor wetenschappelijk onderzoek.

BioBank heeft de beschikking over een eigen laboratorium voor de verwerking van de biomaterialen. De protocollen die op het laboratorium gebruikt worden, zijn in overleg met de onderzoeker tot stand gekomen en zoveel mogelijk geharmoniseerd met landelijke en Europese standaarden.

De biomaterialen worden binnen het MUMC+ opgeslagen in dubbel bewaakte vriezers
(-30°C/ -80°C) of stikstofvaten (-196°C). 24 uurs bewaking en bereikbaarheidsdiensten zorgen voor het waarborgen van de kwaliteit van de biomaterialen bij defecten van de opslag apparatuur.

Het beheer van de materialen en de gegevensopslag is volledig geautomatiseerd in het webbased ‘BioBank Informatie Systeem’ (BIS) en is toegankelijk voor interne onderzoekers die biomaterialen hebben aangeleverd.

De BioBank bezit ruime expertise op het gebied van diverse standaard voorbewerkingen en werkt met andere afdelingen samen om specifieke voorbewerkingen te laten uitvoeren. Er is bij de BioBank tevens ervaring met het uitbreiden van een studie naar andere centra, waarbij de BioBank een faciliterende rol kan spelen

Er zijn 3 typen opslagvormen te onderscheiden: 

Wetenschappelijke opslag

Verwerking, registratie en opslag van individuele samples.

 • De lichaamsmaterialen worden bij de BioBank verwerkt volgens een vooraf opgesteld labprotocol.
 • Elk sample wordt voor de opslag gecodeerd met een unieke barcode van de BioBank, waarbij gebruik wordt gemaakt van voorgecodeerde buizen of cryolabels.
 • De samples worden met bijbehorende gegevens individueel geregistreerd in de database BIS.
 • Opgeslagen samples kunnen individueel opgevraagd worden via BIS.
 • De BioBank kan faciliteren bij het uitbreiden van de studie naar andere centra.

Clinical Trial opslag

Verwerking in opdracht van een extern centrum en opslag op doos-niveau.

 • De lichaamsmaterialen worden bij de BioBank verwerkt volgens een labprotocol van een extern centrum.
 • Het verwerkte lichaamsmateriaal wordt opgeslagen in aangeleverde opslagbuizen van het externe centrum.
 • De samples worden op doos-niveau (zonder verdere gegevens) geregistreerd in de database BIS.
 • Opgeslagen samples kunnen alleen op doos-niveau opgevraagd worden via BIS.

Bulkopslag

Langdurige opslag van dozen.

 • Er worden dozen met samples aangeleverd voor langdurige opslag.
 • De registratie in de database BIS vindt plaats op doos-niveau; de onderzoeker is verantwoordelijk voor de registratie van de inhoud van de doos.
 • Opvragen gebeurt alleen op doos-niveau via BIS.

Aanlevering van bulkdozen.

 • Voor de aanlevering van bulkdozen klikt u op de knop hieronder.