Aanlevering bulkdozen

Om bulkdozen aan te leveren dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

 1. De onderzoeker stuurt een mail naar de BioBank voor de aanvraag van labels voor bulkdozen. In de mail dient vermeld te worden:
  • het aantal bulkdozen,
  • de gewenste doosnamen; doosnamen starten altijd met het interne BioBank studienummer (bv. 999), daarna kan een volgnummer of eigen naam worden toegekend van max. 8 karakters (dient uniek te zijn) en daarna volgt [BULK] bv. doosnaam ‘999_001 [BULK]’
  • de bijbehorende doos-formaten (bv. 13x13x5cm, 13x13x9cm of 13x13x12cm)
  • de opslagtemperatuur (-30°C, -80°C of -196°C).
 2. De BioBank print de aangevraagde labels met erop de doosnaam en een unieke barcode per doos.
 3. De labels kunnen door de onderzoeker worden opgehaald in het lab van de BioBank. Indien gewenst kan de onderzoeker dan een korte instructie krijgen op welke plek de labels het beste op de dozen geplakt kunnen worden.
 4. De onderzoeker voorziet de bulkdozen van de geprinte labels (plaats waar de labels komen ijsvrij maken) en houdt in eigen documenten bij in welke bulkdoos welke samples zijn opgeslagen.
 5. Voor de aanlevering van de bulkdozen vragen we een afspraak te maken met de BioBank.
 6. De bulkdozen dienen aangeleverd te worden met een ingevuld ‘FORM 08 Formulier aanlevering bulkdozen’.