SAMENWERKINGEN

Genome Services Maastricht (GSM) UMC+

De BioBank werkt voor verschillende interne studies samen met Genome Services Maastricht (GSM) UMC+. 
GSM valt als service faciliteit onder de afdeling Klinische Genetica. De BioBank levert het studiemateriaal aan bij GSM voor de uitvoering van verscheidene isolatie procedures. Het lab gebruikt gevalideerde protocollen voor DNA/RNA isolaties uit verschillende type weefsels en voor de uitvoering van PBMC isolaties. Het ge├»soleerde materiaal wordt na kwaliteitscontrole en eventuele normalisatie terug verzonden naar de BioBank voor opslag.

Voordat er materiaal kan worden aangeleverd bij GSM vindt er een intake gesprek plaats met de project aanvrager en wordt alle nodige informatie genoteerd in het GSM projectformulier ter ondertekening.