Nieuwe wetenschappelijke studie

Voor het opzetten van een nieuwe wetenschappelijke studie worden de volgende stappen doorlopen (minimale doorlooptijd is 2 weken):

 1. De onderzoeker stuurt een mail naar de BioBank voor de aanvraag van een nieuwe wetenschappelijke studie.
 2. De BioBank mailt 2 formulieren om ingevuld van de onderzoeker retour te ontvangen:
  • FORM 01 Aanmeldingsformulier Nieuwe studie,
  • FORM 02 Formulier Studie-opzet; indien aanwezig kan ook een basis-labprotocol worden bijgevoegd.
 3. Indien gewenst zal er een gesprek plaatsvinden om de aangeleverde formulieren te bespreken, waarbij een rondleiding bij de Centrale BioBank MUMC+ tot de mogelijkheden behoort.
 4. Zodra de studie ter goedkeuring naar de METC MUMC is gestuurd, draagt de BioBank zorg voor de volgende zaken:
  • Toekenning van het interne BioBank studienummer,
  • Opstellen van het labprotocol (SOP),
  • Opstellen van de labformulieren (betreffen formulieren die ingevuld met de materialen aangeleverd dienen te worden).
 5. Nadat het labprotocol is goedgekeurd, worden de volgende stappen uitgevoerd:
  • Maken van de offerte,
  • Gereed maken van het BIS en het lab.
 6. Als laatste stap voor de start dient de administratie afgerond te worden:
  • Ontvangst van alle ondertekende documenten (FORM 01, het labprotocol en de offerte),
  • Ontvangst van de goedkeuring van de METC MUMC (het ondertekende positieve besluit van de METC) en het definitieve C1-studieprotocol.
 7. Hierna kan de studie gaan starten met de aanlevering van materialen.

Klik hier om ons een email te sturen.