Nieuwe Clinical Trial

Voor het opzetten van een nieuwe clinical trial worden de volgende stappen doorlopen (minimale doorlooptijd is 2 weken):

 1. De onderzoeker stuurt een mail naar de BioBank voor de aanvraag van een nieuwe clinical trial.
 2. De BioBank mailt 2 formulieren om ingevuld van de onderzoeker retour te ontvangen:
  • FORM 01 Aanmeldingsformulier Nieuwe studie
  • FORM 02 Formulier Studie-opzet; tevens kan het labprotocol van het externe centrum worden bijgevoegd.
 3. Indien gewenst zal er een gesprek plaatsvinden om de aangeleverde formulieren te bespreken, waarbij een rondleiding bij de Centrale BioBank MUMC+ tot de mogelijkheden behoort.
 4. Zodra de studie ter goedkeuring naar de RvB MUMC is gestuurd, draagt de BioBank zorg voor de volgende zaken:
  • Toekenning van het interne BioBank studienummer,
  • Opstellen van het labprotocol (SOP),
  • Opstellen van de labformulieren (betreffen formulieren die ingevuld met de materialen aangeleverd dienen te worden).
 5. Nadat het labprotocol is goedgekeurd, worden de volgende stappen uitgevoerd:
  • Maken van de offerte,
  • Gereed maken van het BIS en het lab.
 6. Als laatste stap voor de start dient de administratie afgerond te worden:
  • Ontvangst van alle ondertekende documenten (FORM 01, het labprotocol en de offerte),
  • Ontvangst van de goedkeuring van de RvB MUMC √©n van de METC van het co√∂rdinerende centrum (het ondertekende positieve besluit van de METC), evenals het definitieve C1-studieprotocol.
 7. Hierna kan de studie gaan starten met de aanlevering van materialen.

Klik hier om ons een email te sturen.